Lời động viên dành cho nhau giữa mùa dịch

Dịch COVID-19 quay trở lại nước ta đã khiến nhiều người trở nên lo lắng. Trong những ngày qua, ngoài ý thức chống dịch chúng tôi còn ghi nhận được trong cộng đồng rất nhiều sự sẻ chia dành cho nhau, và cả những lời động viên chân thành.

Trung tâm Tin tức