Loay hoay vấn đề định danh taxi công nghệ

Dự thảo sửa đổi Nghị định 86 của Bộ Giao thông Vận tải, quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô đang được lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong Nhân dân.

Trung tâm Tin tức