Lo ngại chất lượng thí sinh sau đợt 1 xét tuyển đại học

Đến thời điểm này, kết thúc tuyển sinh đại học đợt 1, trong khi các trường tốp dưới và giữa lo ngại không đủ chỉ tiêu thì mối lo của các trường tốp trên là có nhiều thí sinh đạt điểm cao.

Trung tâm Tin tức