Liên kết TP.HCM - ĐBSCL: Cùng vực dậy ngành du lịch hậu COVID-19

Chủ động, nhanh chóng, kịp thời là những từ biểu đạt đúng nhất động thái tái khởi động của ngành du lịch sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Trung tâm Tin tức