Liên hiệp quốc thúc đẩy giải quyết xung đột Yemen

Hôm qua (8/9), Liên hiệp quốc thông báo đã đạt được một số bước tiến nhân đạo trong việc giải quyết xung đột tại Yemen.

Trung tâm Tin tức