Liên Hiệp Quốc phát động kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn cầu trị giá 2 tỉ USD

Đại diện Liên Hiệp Quốc cho biết dịch COVID-19 đang xuất hiện gần như ở tất cả mọi quốc gia trên thế giới, kế hoạch ứng phó nhân đạo toàn cầu sẽ ngay lập tức được các quốc gia phối hợp thực hiện, tập trung vào mặt kinh tế.

Trung tâm Tin tức