Liên Hiệp quốc họp không chính thức về vấn đề Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã tiến hành cuộc họp không chính thức để thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Trung tâm Tin tức