Liên hiệp quốc chuẩn bị viện trợ lương thực cho người dân Idlib

Chương trình Lương thực thế giới WFP của Liên hiệp quốc cho biết tổ chức này đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn thực phẩm khẩn cấp cho dân thường ở khu vực Idlib - Syria.

Trung tâm Tin tức