Lịch tựu trường của học sinh TP.HCM năm học 2018-2019

Năm học 2018 - 2019, dự kiến TP.HCM tăng hơn 67.000 học sinh so với năm học vừa qua. Trong đó, bậc tiểu học tăng nhiều nhất với hơn 26.800 học sinh, mầm non tăng 20.225 học sinh, THCS tăng hơn 10.400 học sinh và THPT tăng gần 9.800 học sinh.

Trung tâm Tin tức