Bài 2 Lịch sử lớp 6: Thời kỳ nguyên thủy, nguồn gốc loài người và xã hội nguyên thủy

Bài 2 Lịch sử lớp 6: Thời kỳ nguyên thủy, nguồn gốc loài người và xã hội nguyên thủy

Ở bài học này các em sẽ được biết về thời kỳ nguyên thủy, nguồn gốc của loài người và sự hình thành xã hội nguyên thủy.
Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 1: Giới thiệu về KHTN và các lĩnh vực chủ yếu của KHTN

Khoa học tự nhiên lớp 6 - Bài 1: Giới thiệu về KHTN và các lĩnh vực chủ yếu của KHTN

Các em học sinh lớp 6 sẽ tìm hiểu về thế nào là Khoa học tự nhiên và các lĩnh vực của Khoa học tự nhiên.
Lịch sử lớp 6 - Bài 1: Tại sao phải học lịch sử

Lịch sử lớp 6 - Bài 1: Tại sao phải học lịch sử

Giới thiệu về bộ môn Lịch sử với các em học sinh đầu cấp THCS.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.