Lịch sử Ai Cập cổ đại vẫn còn là điều bí ẩn

Các nhà khảo cổ đã khẳng định, không thể tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của bất kỳ căn phòng nào ẩn sau bức tường trong ngôi mộ của vua Ai Cập cổ đại, Tutankhamun. Điều này đồng nghĩa với việc, lịch sử Ai Cập cổ đại vẫn còn là điều bí ẩn.

Trung tâm Tin tức