05:00
Sống khỏe - Sống đẹp
05:30
Thể dục cho mọi người
05:45
Ca nhạc
06:15
Sức bật - Sáng tạo khởi nghiệp
06:50
Hãy bỏ rác đúng nơi quy định
07:15
Bản tin 60s
08:00
Phim tài liệu Việt
08:30
Nhìn ra thế giới
08:50
Đất nước mến yêu
09:00
Những giải đáp từ cuộc sống
09:30
Công dân pháp luật
09:50
Nhà chung
10:10
Những ngôi sao thầm lặng
10:40
Xiếc ảo thuật
11:15
Phim truyện Việt Nam: Những sắc màu hôn nhân
12:45
Bạn muốn hẹn hò
13:50
Phong cách sống
14:10
Tạp chí văn hóa nghệ thuật thế giới
14:30
Du lịch vòng quanh thế giới
14:50
Thử thách 99'
15:50
Thế giới giải trí
16:15
Phim tài liệu Việt
17:10
Trật tự an toàn giao thông
17:40
Chính sách đời sống
18:00
Sức khỏe cho mọi người
18:20
Kính đa tròng
18:35
Sức bật khởi nghiệp
19:05
Phim truyện Việt Nam: Trái tim của sói
20:30
Niềm tin gửi lại
20:45
Không gian sống
21:00
Phim truyện Tây Ban Nha: Bí mật cây cầu cũ
22:00
Bản tin 60s
22:30
Phim truyện Việt Nam: Nghề thế thân