05:00
Sống khỏe - Sống đẹp
05:30
Thể dục cho mọi người
05:45
Phim tài liệu nước ngoài
06:15
Sức khỏe cho mọi người
06:30
Bếp yêu thương
06:50
Ký sự
07:00
Mỹ nhân vào bếp
07:15
Tin 60 giây sáng
07:50
Búp sen xanh
08:00
Phim tài liệu
08:25
Mỗi tuần 1 nhân vật
08:30
Bạn muốn hẹn hò
09:00
Siêu thị cười
09:30
Camera cận cảnh
10:00
Di sản văn hóa thế giới
10:20
Cải lương
11:00
Hậu trường nghệ thuật
11:15
Hai khối tình - tập 15+16
12:50
Vượt lên chính mình
13:50
Đất nước mến yêu
14:10
Cuộc sống quanh ta: Nét quê
14:20
Bổ trợ kiến thức 12 - Môn Lý
15:00
Toàn dân phòng cháy chữa cháy
15:30
Cuộc đời thật đáng sống
15:50
Phim tài liệu khoa học nước ngoài
16:15
Phim tài liệu
16:40
Những giải đáp từ cuộc sống
17:15
Nghệ thuật và cuộc sống
17:30
Quả ngọt vùng quê
18:05
Cảnh báo an toàn sống
18:30
Chuyển động kinh doanh
18:35
Làng quê trong tôi
19:05
Lẩn khuất một tên người- tập 28+29
20:30
Giáo dục hướng nghiệp
21:00
Phim: Bí mật cây cầu cũ - tập 144
21:35
Muôn mặt cuộc sống
22:00
Chương trình 60 giây
22:30
Tại tôi - tập 12+13