05:00
Sống khỏe - Sống đẹp
05:30
Thể dục cho mọi người
05:45
Ca nhạc
06:15
Sức bật - Sáng tạo khởi nghiệp
06:50
Hãy bỏ rác đúng nơi quy định
07:15
Bản tin 60s
08:00
Phim tài liệu Việt
08:30
Sống khỏe - Sống đẹp
08:50
Đất nước mến yêu
09:00
Những giải đáp từ cuộc sống
09:30
Công dân pháp luật
09:50
Nhà chung
10:10
Những ngôi sao thầm lặng
10:40
Xiếc ảo thuật
11:15
Phim truyện Việt Nam: Khép lại quá khứ
12:45
Sức bật - Sáng tạo khởi nghiệp
13:50
Bạn muốn hẹn hò
14:10
Phong cách sống
14:30
Tạp chí văn hóa nghệ thuật thế giới
14:50
Du lịch vòng quanh thế giới
15:30
Thử thách 99'
15:50
Thấu tình đạt lý
16:15
Thế giới giải trí
16:40
Phim tài liệu Việt
17:40
Trật tự an toàn giao thông
18:00
Chính sách đời sống
18:20
Sức khỏe cho mọi người
18:35
Kính đa tròng
19:05
Phim truyện Việt Nam: Mùa cúc Susi
20:30
Niềm tin gửi lại
20:30
Sức bật khởi nghiệp
20:45
Câu chuyện thương hiệu
22:00
Bản tin 60s
22:30
Phim truyện Việt Nam: Chung cư cảnh sát