05:00
Sống khỏe - Sống đẹp
05:30
Thể dục cho mọi người
05:45
Ca nhạc
07:15
Bản tin 60S
09:30
Công dân pháp luật
09:50
Nhà chung
10:10
Những ngôi sao thầm lặng
10:40
Xiếc ảo thuật
11:15
Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren
12:45
Bạn muốn hẹn hò
13:50
Nhà chung
14:00
Đi an toàn về hạnh phúc
15:00
Công dân pháp luật
16:00
Chính sách đời sống
16:40
Về nhà đi anh
17:10
Kiến thức đời sống
17:50
Dạy học Lớp 5 - môn Tiếng việt
18:15
Dạy học Lớp 5 - môn Toán
18:40
Dạy học Lớp 5 - môn Tiếng Anh
19:05
Phim truyện Việt Nam: Trở về
20:30
Kết nối không giới hạn
20:45
Câu chuyện thương hiệu
21:00
Ôn tập lớp 12 - Môn Hóa
22:00
Bản tin 60s
22:30
Phim truyện Việt Nam: Ác thú vô hình