05:00
Phim tài liệu nước ngoài
05:30
Thể dục cho mọi người
05:45
Phim tài liệu nước ngoài
06:15
Sân khấu
07:30
Dạy học lớp 6: Khoa học tự nhiên - Bài 08: Tính chất của chất
08:15
Dạy học lớp 6: Địa lý - Bài 5: Cấu tạo trái đất, động đất và núi lửa
09:00
Dạy học lớp 1: Tiếng Việt - Bài 113: Đánh giá cuối HK1
09:25
Dạy học lớp 1: Tiếng Việt - Bài 114: Đánh giá cuối HK1
09:50
Dạy học lớp 1: Toán - Bài 54: Thực hành và trải nghiệm: Em đi bộ theo luật giao thông
11:15
Phim truyện Việt Nam: Vòng tròn tội lỗi - Tập 30 Hãy đem em ra biển- Tập 01
13:30
Dạy học lớp 9: Toán - Bài 08: Đường tròn 2 đường kính và dây của đường tròn
14:15
Dạy học lớp 9: Anh văn - Bài 12: Unit 4 - Review simple pasr present perfect furture practice
15:00
Dạy học lớp 1: Tiếng Việt - Bài 113: Đánh giá cuối HK1
15:25
Dạy học lớp 1: Tiếng Việt - Bài 114: Đánh giá cuối HK1
15:50
Dạy học lớp 1: Toán - Bài 54: Thực hành và trải nghiệm: Em đi bộ theo luật giao thông
16:15
Dạy học lớp 1: Tiếng Việt - Bài 113: Đánh giá cuối HK1
16:40
Dạy học lớp 1: Tiếng Việt - Bài 114: Đánh giá cuối HK1
17:05
Dạy học lớp 1: Toán - Bài 54: Thực hành và trải nghiệm: Em đi bộ theo luật giao thông
19:00
Phim truyện Việt Nam: Đảo khát
20:30
Sống khỏe sống đẹp
20:45
Kết nối không giới hạn
22:00
Bản tin 60s
22:30
Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren