05:00
Sống khỏe - Sống đẹp
05:30
Thể dục cho mọi người
05:45
Nhìn ra thế giới
06:15
Nghệ thuật và cuộc sống
06:30
Thế giới đó đây
07:00
Về nhà đi anh
07:15
Bản tin 60s
08:00
Phim tài liệu Việt
08:45
Vợ chồng son
09:00
Dạy học lớp 1: Tiếng Việt - Bài 7: A a
09:25
Dạy học lớp 1: Tiếng Việt - Bài 8: B b
09:50
Dạy học lớp 1: Toán - Bài 2: Lớp 1 của em
11:15
Phim truyện Việt Nam: Trả em kiếp này
12:50
Sân khấu
13:50
Tạp chí bí quyết đẹp
14:20
Giải trí
15:00
Dạy học lớp 1: Tiếng Việt - Bài 7: A a
15:25
Dạy học lớp 1: Tiếng Việt - Bài 8: B b
15:50
Dạy học lớp 1: Toán - Bài 2: Lớp 1 của em
16:15
Dạy học lớp 1: Tiếng Việt - Bài 7: A a
16:40
Dạy học lớp 1: Tiếng Việt - Bài 8: B b
17:05
Dạy học lớp 1: Toán - Bài 2: Lớp 1 của em
17:30
Bạn muốn hẹn hò
18:20
Phóng sự tài liệu
18:40
Ca nhạc
19:00
Phim truyện Việt Nam: Sóng mồ côi
20:30
Kết nối không giới hạn
20:45
Cuộc sống quanh ta
21:45
Thành phố của tôi
22:00
Bản tin 60s
22:30
Phim truyện Việt Nam: Một thời lãng quên