00:00
An toàn giao thông TP
00:30
Khoa học công nghệ
01:00
Chương trình tổng hợp
01:20
Chương trình VHNTTG
01:50
Bản tin thời sự tổng hợp
02:15
Chương trình văn nghệ
03:00
Chương trình thiếu nhi
03:40
Rao vặt
03:55
Phóng sự tài liệu
04:25
Phóng sự liên hoan phim Kết nối người và việc
04:50
Món ngon quê Việt
05:20
Chương trình ca nhạc
06:05
Chương trình 60 giây
06:35
Thể thao tổng hợp
07:00
Bản tin buổi sáng-HTV9
07:15
An toàn giao thông TP
07:45
Chương trình 60 giây
08:15
Khoa học công nghệ
08:45
Phóng sự Liên hoan phim
09:15
Phóng sự
09:40
Chương trình VHNTTG
10:05
Chương trình thiếu nhi
10:35
Chương trình tổng hợp
10:55
Thông tin công cộng
11:10
Dự báo thời tiết
11:15
Phim truyện Việt Nam
12:00
Phóng sự tài liệu
12:30
Chương trình ca nhạc
13:00
Bản tin trưa-HTV9
13:15
Chương trình “Chuyện 12g”
14:00
Rao vặt
14:15
Chương trình văn nghệ
15:10
Phóng sự
15:35
Khoa học công nghệ
16:05
Phóng sự Liên hoan phim
16:25
Chương trình tổng hợp
17:00
Thông tin dân sự-Rao vặt
17:05
An toàn giao thông TP
17:35
Phóng sự liên hoan phim
17:50
HTV giới thiệu
18:00
Chương trình thiếu nhi
18:30
Thể thao tổng hợp
18:55
Dự báo thời tiết
19:00
Thông tin công cộng
19:15
Rao vặt
19:30
Chương trình VHNTTG
20:00
Phóng sự tài liệu
20:30
Chương trình ca nhạc
21:00
Bản tin thời sự tổng hợp
21:30
Chương trình thời sự-HTV9
22:05
Chương trình văn nghệ
23:00
Thế giới 24G-HTV7
23:30
Chương trình VHNTTG