Lịch mở cửa, thời gian viếng lăng Bác

Lịch mở cửa lăng Bác năm 2020 sẽ diễn ra theo hai mốc thời gian: từ tháng 1 đến tháng 6 và từ tháng 8 đến hết năm 2020.

Trung tâm Tin tức