LHQ giải ngân 32 triệu USD cứu đói Yemen

Trước nguy cơ Yemen sẽ phải đối mặt với một nạn đói được đánh giá là kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người, Ngày 11/1, Liên hiệp quốc đã giải ngân gói cứu trợ trị giá 32 triệu USD từ nguồn ngân quỹ khẩn cấp để đẩy mạnh công tác cứu trợ nhân đạo tại đây

Trung tâm Tin tức