LHQ cảnh báo tình trạng bỏ lọt tội phạm buôn người

Trên thế giới ngày càng xảy ra nhiều vụ buôn bán người, song số vụ việc được đưa ra "ánh sáng" vẫn ở mức thấp so với thực tế. Đây là cảnh báo của văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm.

Trung tâm Tin tức