Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại TP.HCM và tỉnh Thanh Hóa

Sáng nay, 14/8/2020, lễ viếng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo nghi thức quốc tang đã được tổ chức trọng thể tại đồng thời ba địa điểm: thủ đô Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm Tin tức