Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hà Nội

Vào đúng 8 giờ sáng nay, 14/8/2020, tại nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã được cử hành trọng thể.

Trung tâm Tin tức