Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu là Di sản Văn hóa Quốc gia

Tại chùa Linh Sơn Tiên Thạch thuộc Khu Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố: Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Trung tâm Tin tức