Lễ trao tặng sách "Một vạn cuốn sách - Triệu tình yêu thương"

Lễ trao tặng sách "Một vạn cuốn sách - Triệu tình yêu thương" năm 2019 vừa diễn ra tại TP.HCM. Chương trình đã tuyển chọn và gởi tặng 10 ngàn cuốn sách hay phù hợp lứa tuổi và các kệ sách đến hơn 100 trường tiểu học tại TP.HCM.

Trung tâm Tin tức