Lễ trao học bổng Lotte lần 2 năm 2018

Lễ trao học bổng Lotte lần 2 năm 2018 đã được tổ chức tại TP.HCM với 54 suất học bổng đã được trao cho các sinh viên xuất sắc của 9 trường đại học trên đại bàn thành phố.

Trung tâm Tin tức