Lễ trao giải Kim Tượng 39 được tổ chức trực tuyến

Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 39 vừa diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc). Lần đầu tiên trong lịch sử vì dịch COVID-19 mà lễ trao giải này không được tổ chức. Tuy nhiên, các giải thưởng vẫn được công bố dưới hình thức trực tuyến

Trung tâm Tin tức