Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự "Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa" - hoạt động nhằm thúc đẩy từ nhận thức đến hành động của toàn xã hội trong giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Trung tâm Tin tức