Lễ hội Xuân Hồng 2021 sẽ kéo dài đến ngày 7/3

Lễ hội Xuân Hồng 2021 đã được diễn ra tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và ba điểm hiến máu cố định, dự kiến sẽ vận động được trên 4.000 đơn vị máu.

Trung tâm Tin tức