Lễ hội múa đương đại quốc tế lần đầu có mặt tại Việt Nam

Đây là lần đầu tập đoàn nghệ thuật Odyssey Dance Theater (ODT), Singapore kết hợp cùng Saigon Contemporary & Ballet Dance Company (SCBC Vietnam), mang XPOSITION 'O' đến Việt Nam.

Trung tâm Tin tức