Lễ hội mùa đông với chủ đề "Xứ sở pha lê - Thiên đường tuyết rơi"

Diễn ra đến ngày 01/01/2020, Lễ hội mùa đông với chủ đề "Xứ sở pha lê - Thiên đường tuyết rơi" mở ra một hành trính khám phá châu Âu với cái lạnh đặc trưng Tây Bắc.

Trung tâm Tin tức