Lễ hội lúa gạo và Triển lãm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Lễ hội lúa gạo và Triển lãm nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I đang diễn ra tại tỉnh Long An, thu hút gần 600 doanh nghiệp thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Trung tâm Tin tức