SAU"

Lễ giới thiệu sách "Lê Quang Thành - một đời nghĩa nặng tình sâu"

Ở tuổi ngoài chín mươi, mỗi ngày đồng chí Lê Quang Thành vẫn tỉ mẩn viết nên những dòng tự truyện đậm chất sử thi, trĩu nặng nghĩa tình, trao tặng cho thế hệ con cháu mai sau một gia tài tinh thần quý báu.

Trung tâm Tin tức