Lão nông TP.HCM kiếm được 2 triệu mỗi ngày nhờ nuôi loài sinh vật chỉ số ở vùng ruộng muối

Artemia là một sinh vật thuộc họ tôm sống ở môi trường nước mặn, thường được nuôi ở các ruộng muối của người dân miền biển. Sinh vật này đã được một lão nông đem về nuôi thành công tại nhà.

Trung tâm Tin tức