Lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước ngày khai mạc kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 19/5, đoàn Đại biểu Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tâm Tin tức