Làng nghề truyền thống ở miền Tây đẩy mạnh sản xuất tăng gấp đôi đón Tết

Những làng nghề truyền thống trong cả năm có thể có những giai đoạn gặp khó khăn, nhưng thời điểm Tết Nguyên Đán là lúc người người nhà nhà đẩy mạnh sản xuất để cung cấp cho thị trường.

Trung tâm Tin tức