Lắng nghe hạnh phúc - Nghèo vì đám tiệc

Đám tiệc cũng được coi là một phương pháp giao tiếp của xã hội. Thông qua đám tiệc sẽ giúp ta tạo được thuận lợi trong công việc. Nhưng điều đó sẽ làm chi tiêu hàng tháng thâm hụt. Làm sao để có thể cân bằng?

"Lắng nghe hạnh phúc" phát sóng lúc 7g20 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ tư hàng tuần - HTV7
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
20g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV2
19g30 - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Sáu hàng tuần - HTV2