Làng hoa TP.HCM tất bật vụ Tết

Quá trình đô thị hóa tại TP.HCM khiến đất nông nghiệp ngày càng giảm, những làng hoa nổi tiếng một thời cũng bị thu hẹp và biến mất. Nhưng một số nhà vườn vẫn nỗ lực trụ lại.

Trung tâm Tin tức