Lan tỏa Văn hóa đọc từ tủ sách miễn phí

Tại TP.HCM, ngoài những tủ bánh mì từ thiện, thùng trà đá miễn phí, quần áo miễn phí, thời gian qua, một mô hình độc đáo, góp phần lan tỏa văn hóa học đến mọi người đã xuất hiện đó là mô hình tủ sách miễn phí.

Trung tâm Tin tức