Lan tỏa tình yêu Sài Gòn - TP.HCM đến du khách quốc tế

Với mong muốn góp phần quảng bá văn hóa, con người TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, một nhóm bạn trẻ đã thành lập nhóm Saigon Lovers.

Trung tâm Tin tức