Lan tỏa tình yêu Bác Hồ qua tranh cổ động

Từ một số bức tranh mẫu được lựa chọn trong trưng bày chuyên đề "Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động" (1969 - 2011), các em học sinh đã được tham gia các hoạt động khám phá, trải nghiệm in tranh khắc gỗ về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tâm Tin tức