Lan tỏa thông điệp yêu thương giữa mùa dịch

"Flying heart" gồm những tình nguyện viên từ nhiều ngành nghề khác nhau. Họ đã cùng góp sức hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch, cũng như giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng những việc làm đầy ý nghĩa.

Trung tâm Tin tức