Lan Hương - Nghệ nhân miệt mài giữ hồn áo dài Việt

Với tình yêu mãnh liệt dành cho tà áo dài, nghệ nhân Lan Hương đã dành gần 20 năm để giữ gìn và lan tỏa giá trị áo dài Việt. Chị là người đầu tiên được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân áo dài quốc gia.

Trung tâm Tin tức