Lần đầu ứng dụng nhiều robot vào hỗ trợ người bệnh

Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, quận 9, TP.HCM, trực thuộc Cục Hậu cần Quân khu 7, được xem là đơn vị đầu tiên của cả nước ứng dụng nhiều loại robot phục vụ việc đón tiếp, hướng dẫn người bệnh.

Trung tâm Tin tức