Lần đầu tổ chức "Tuần lễ Hàng Việt Nam tại Thái Lan 2019"

"Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2019" lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại trung tâm Thành phố Bangkok, Thái Lan.

Trung tâm Tin tức