Lần đầu tiên tổ chức diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với chủ đề Khát vọng, tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường và với khẩu hiệu hành động Made in Việt Nam sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 9/5 tới đây tại Hà Nội.

Trung tâm Tin tức