Làm việc trực tuyến - Giải pháp thích nghi giai đoạn giãn cách xã hội

Các doanh nghiệp đã chủ động giải pháp "làm việc tại nhà, làm việc từ xa" để khi có yêu cầu về giãn cách thì công việc không bị gián đoạn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức