Làm việc nơi nguy cơ cao nhiễm 2019-nCoV

Là những người đầu tiên tiếp xúc với hành khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam, những người cán bộ này hàng ngày đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Nhưng với họ, dù cho khó khăn vất vả, họ vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tâm Tin tức