Làm thế nào để giải quyết tình trạng "cử nhân dẫn đầu tỉ lệ thất nghiệp"

Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỷ lệ người có trình độ đại học trở lên vẫn tiếp tục dẫn đầu trong tỷ lệ thất nghiệp, một lý do đầu tiên được đưa ra đó chính là việc lựa chọn ngành học không phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Trung tâm Tin tức