Lâm Quốc Khải - Tuyết Lan: Dịch bệnh sẽ sớm qua đi

Trong khoảng thời khó khăn này, người dân cần ở nhà để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như người thân trong gia đình, ngoài ra còn có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tránh lây nhiễm trong cộng đồng trước dịch COVID-19.

Đài Truyền hình HTV