Làm giàu nhờ nuôi chim bồ câu Pháp

Mô hình nuôi chim bồ câu Pháp theo hướng công nghiệp đã mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà dưới đây là câu chuyện điển hình của anh Phạm Thanh Phong (Bình Dương).

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh