Làm giàn cho thanh long leo giúp nhà nông miền Tây tăng lợi nhuận

Mô hình cho thanh long leo giàn đã được áp dụng tại Long An gần bốn năm qua. Tuy diện tích còn khiêm tốn nhưng hiệu quả mang lại khá lớn, bởi nó giúp nông dân tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, tăng lợi nhuận.

Trung tâm Tin tức