Làm gấu bông "già" để hiểu hơn về quá trình lão hóa

Mục đích của dự án gấu bông "già" muốn mang đến cho người dùng một góc nhìn mới về quá trình lão hóa của tự nhiên.

Trung tâm Tin tức