Lâm Đồng khó khăn trong xuất khẩu hoa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, sản lượng hoa Đà Lạt xuất khẩu trực tiếp ra thị trường quốc tế hiện nay vẫn còn hạn chế, chỉ chiếm 9,7%, còn lại chủ yếu tiêu thụ trong nước.

Trung tâm Tin tức