Làm chủ cuộc chơi khi kiểm soát được công nghệ

Công nghệ đang hỗ trợ mọi lĩnh vực trong đời sống, kể cả những lĩnh vực khó có thể ứng dụng công nghệ nhất. Nhưng công nghệ chỉ thực sự hỗ trợ nhà khởi nghiệp khi họ kiểm soát được công nghệ, tránh lạm dụng, chạy theo công nghệ và gây lãng phí.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh